Saturday, May 23, 2020

CHÀO BẠN,

Nếu bạn mới dọn nhà đến Thành Phố Mobile và vùng phụ cận, và bạn đang muốn tìm nhà thờ Tin Lành để sinh hoạt thờ phượng Chúa.
Nếu bạn muốn gia nhập một Hội Thánh trung tín rao giảng Tin Lành và làm theo Lời Chúa.
Nếu bạn muốn biết chắc làm thế nào để được hưởng thiên đàng.
Nếu bạn muốn được hướng dẫn để sống hạnh phúc và qua đời bình an.
Hoặc bạn đang tìm những người đồng hương “kính già yêu trẻ” và “Kính Chúa Yêu Người” để kết bạn.

Thì,
Hội Thánh Báp-Tít Đời Sống Mới Quốc Tế hân hoan chào đón bạn đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Bạn sẽ được tiếp đón niềm nở và có cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng tại
Mobile, Alabama và vùng phụ cận và khắp nơi.

Dear Friends,
·       * If you recently moved to the Mobile area and you are looking for a Gospel believing church to participate and worship God
·       * If you want to join a church that preaches the Gospel and obeys the Scriptures
·       * If you want to be sure of your eternal home is in heaven
·       * If you seek a blessed life and eternal peace
·       * If you want to be with friendly people who “honor elders and love children” and “Revere God, and love people”

Then,
New Life International Baptist Church invites you to join us in our fellowship activities and worshiping God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. You will receive a warm welcome and you will have an opportunity to worship and serve the Lord in Mobile, Alabama and the surrounding area and beyond.


Rev. Philip Phi Thường Võ


Sunday Morning Worship 10:45 (Sept. 08, 2019)