NHÂN VIÊN | STAFF

Quản Nhiệm / Senior Pastor:
Mục sư Võ Thường Phi


Ban Chấp Hành / Board of Leadership:
Trưởnng Ban/Chairman of the Board: Trần Nguyệt Terri 
Thư Ký Hội Thánh/Church Secretary: Huỳnh Ngọc Phước
Uỷ Viên Thờ Phượng/Worship Leader: Hoàng Ngọc Kim Cương
Hướng Dẫn Thanh Niên/Youth Leader: Nguyễn Thái Sơn
Hướng Dẫn Thiếu Nhi/Children Leader: Huỳnh Ngọc Phước
Hướng Dẫn Ấu Nhi/Toddle Leader: Võ Thị Bé
Uỷ Viên Thông Công/Fellowship Leader: Đinh Phú Châu
Uỷ Viên Mục Vụ/Ministry Ground Leader: Phan Hồng
Uỷ Viên Bảo Trì Cơ Sở/Building Leader: Tạ Văn Tua
Uỷ Viên Sinh Hoạt Thể Thao/Recreation Leader: Nguyễn Paul


Giáo Sĩ Từ Hội Thánh / Missionary From Our Church:
Ông/Bà: Robert & Ngọc Trai Campbell